Samarbeid skole - hjem

Et godt samarbeid mellom hjem og skole er viktig for å legge til rette for læring og trivsel.

Foreldremøte for VG1 onsdag 19.8.2020

Informasjon fra foreldremøtet for VG1 finner du som nedlastbar PDF nedenfor.

Infomøte VG1 19.8.2020 (PDF, 6 MB)

Til toppen