Viktig melding!

Nordre Follo og omkringliggende kommuner innfører strenge smitteverntiltak.
Skolen er derfor stengt, og det blir digital undervisning fra mandag 25. januar til og med fredag 29. januar.

Universitetsskole

Universitetsskoleprosjektet er et samarbeid lektorprogrammet ved UiO har innledet med utvalgte skoler i Oslo og Akershus.

Hvorfor samarbeider vi med UiO?

Målet med samarbeidet er  å heve kvaliteten på lektorutdanningen, slik at skolene sikres høyt kompetente lærere.

Universitetsskolene skal ta i mot studenter i praksis i alle deler av utdanningen, samt være åpne for at studentene utfører små forskningsprosjekter og være medveiledere på masteroppgaver.

Skolene vil få tilbud om kompetansehevende kurs, fagdager og veilederutdanning.

Vi håper å knytte flest mulig av skolens lærere til dette prosjektet, og ser det i sammenheng med skolens satsningsområder. Vi vil bli gode på klasseledelse, veiledning og vurdering. Dette er også satsningsområder i lektorutdanningen, så vi håper vi kan utvikle oss som skole ved hjelp av dette fokuset.

Det satses sterkt på IKT i dette prosjektet, og det kan nok være årsaken til at Nesodden videregående skole ble plukket ut til å være med. Vi har lang og bred erfaring som ILS og universitetet har lagt merke til.

 

 

 

 

Til toppen