Rektor og skolens ledelse

Rektor

Annika Nordlund
Mobil: 97 76 26 86
Rektor er skolens pedagogiske og administrative leder

Assisterende rektor

Ragne Hilde Solum
Mobil: 99 26 79 27
Rektors stedfortreder / avdelingsleder engelsk og samfunnsfag

Administrasjonsleder

Jarle Eldegard
Mobil: 95 13 51 16

Avdelingsledere

Nils Mauritz Brundtland
Mobil: 98 89 37 61

  • Realfag / eksamensansvarlig.

Ragnhild Meland
Mobil: 93 08 39 90

  • Norsk og fremmedspråk

Lars Erik Olaussen
Mobil: 95 99 73 71

  • Elektrofag og helse- og oppvekstsfag

Tine Merakerås
Mobil: 48 28 99 42

  • Medie - og kommunikasjonsfag, Informasjonsteknologi og medieproduksjon og elevtjenesten

Inger - Lise Norseth Stubberud
Mobil: 93 08 16 86

  • Tilrettelagt avdeling og Sunnaas sykehus
Til toppen