Elevrådet

Elevrådet skal tale elevenes sak og ta opp aktuelle saker med lærerne og ledelsen på skolen.

Klikk for stort bilde Matias Østebø    

Elevrådet

I elevrådet sitter tillitselevene fra hver klasse. 

Elevrådsstyret består av et utvalg av medlemmene i elevrådet.

Elevrådet er fellesorgan for skolens elever og rådgivende organ for skoleutvalg og rektor. Det skal ta seg av oppgaver i forbindelse med elevenes arbeidsforhold og velferdsinteresser og hjelpe til med å skape gode forhold og trivsel i skolen.

I samarbeid med elevtjenesten og skolens ledelse legger elevrådet forholdene til rette for tiltak for å styrke samhold, trivsel og trygghet for alle elever. Samarbeidet skal sikre ivaretakelse av elevenes rettigheter.

Skolens elevråd er medlem av Elevorganisasjonen (EO), som holder kurs og støtter elevrådet med midler til ulike aktiviteter. Representanter fra elevrådet deltar på Elevtinget til Elevorganisasjonen en gang i året. 

Les mer hos elevorganisasjonen.

Tillitseleven

I starten av skoleåret velger hver klasse en tillitselev. 

Tillitseleven representerer klassen i elevrådet, og i saker som klassen vil ta opp med lærere eller med ledelsen på skolen. Han/hun har også ansvar for klassens time i samarbeid med kontaktlærer. Tillitseleven plikter å møte på alle elevrådsmøter. Dato for elevrådsmøter finner du i skolens kalender. Innkalling til elevrådsmøtene publiseres på nettsiden 10 dager i forkant av hvert elevrådsmøte.

I oppstarten av skoleåret får alle tillitselevene kurs i å drive med elevrådsarbeid.

Medlemmer av elevrådet 2020/2021

Dette er vårt nye elevråd:

Frida Elise Storvand

Sjur Halvig - Gjelseth

Rahim Magomedovitsj Elimkhanov

Erik Hjallum

Tomas Jimenez Sorenssen

Daniel Holm

Kaja Christine Wæhler - Delp

Susanne Martinsen

Henrik Eggen Bjerke

Sarah Michelle Datumanong Villadsen

Oscar Solhaug - Larsen

Matea Tolfsby

Bror Dahl

Karna Vilna Lillestøl Svanes

Mathias Jensen

Petar Gocobija

Lea Sofie Næss

Ole Markus Markussen

Ole William Arendt

Natsenet Belay

Marte Krange

Sofie Græshold Sjødal

Janne Engebretsen Sæter

Jeanne D´Arc Mumbalamba 

 

Dette er vårt nye elevrådsstyre:

Elevrådsleder - Daniel Holm, 1ELA 

Nestleder – Ole William Arendt, 3STA 

Sekretær - Kaja Christine Wæhler-Delp, 1HSA 

Økonomisjef - Isak Kråkevik Åberg, 3STD 

Styremedlem - Kamilla Krange, 3STA 

Styremedlem - Anniken Teigen, 3STD 

Styremedlem - Nasa Belay, 3STB 

Styremedlem - Max Legvold Jensen, 3PBA 

Styremedlem - Max Reynolds, 2STD 

Referat fra elevrådsmøtene finner du som nedlastbare PDFer nedenfor:

Elevrådsmøte 16.10.20 (PDF, 168 kB)

Kontakt

Har du noe du vil ta opp? Kontakt elevrådsleder Daniel Holm.

Til toppen