Ny nettadresse!

Vi får ny nettadresse tirsdag 9. mars: viken.no/nesodden-vgs

Rådgivertjenesten

Rådgivers oppgave er å veilede, inspirere til og legge forholdene til rette for din egen aktivitet, egne problemløsninger og egne valg.

Klikk for stort bilde Tine Merakerås  

Hva kan rådgiverne hjelpe deg med?


Hos oss får du råd om valg av utdanningsområde og programområde, yrkesorientering og individuell veiledning ved valg av videre utdanning og yrke. Du kan komme til oss når du har problemer med skolearbeidet, studieteknikk og arbeidsvaner, eller om du opplever personlige og sosiale vansker som har betydning for skolearbeidet. Rådgiver formidler også kontakt og hjelp fra andre institusjoner når det er nødvendig.

Ut over de formelle oppgavene, spenner arbeidet til rådgiver over et vidt felt:
En rådgiver arbeider med psykiske vansker som angst, depresjon, rus, ADHD, sykdom i familien, lav selvfølelse, aggresjon, vold, høyt fravær fra skolen, mobbing, ensomhet, mistrivsel i klassen og på skolen.

En rådgiver kan hjelpe de som sliter i fag og har:

  • Mattevansker
  • Lese/skrive vansker
  • Konsentrasjonsvansker
  • Språkvansker

Rådgivertjenesten kan henvise deg videre til PPT(pedagogisk psykologisk tjeneste) eller andre instanser som skolen samarbeider med.

Din læring står i sentrum for rådgiver. Rådgiver yter derfor råd i utformingen av skolens læringsmiljø.

Interessetester/veivalg
Vi kan hjelpe deg med å kartlegge dine interesser og ferdigheter. De kan være et fint utgangspunkt for individuell samtale med fokus på videre utdanning og yrke

Alle rådgivere har taushetsplikt.

Her finner du nyttig informasjon om videregående opplæring

Kompetansekrav til universiteter og høyskoler (PDF, 153 kB)

Hvor finner du oss?

Rådgiverne holder til der resten av elevtjenesten sitter, i skolens nye, flotte lokaler midt i bygget.

Hvem er vi?

Klikk for stort bilde

Rådgiver Brit Magelie

Mobil: 958 61 145

Epost: britm@viken.no

 

Kontor-/åpningstider

Kontoret vårt er åpent mellom kl 08.00 - 15.30

Til toppen