Foreldremøte for Vg2 - klassene onsdag 28. oktober

Velkommen til foreldremøte for alle Vg2 - klassene!

På grunn av smittevern inviteres én forelder/foresatt per elev. Elevene kan ikke møte.

 

Kl. 18.00 - 19.00:

Yrkesfaglige studieretninger: Elenergi, helsefagarbeider og barne - og ungdomsarbeider, medieproduksjon

Kl. 18.00:

Rektor ønsker velkommen i kantina

Kl 18.15-19.00:

Klassemøter med kontaktlærere

 

Kl 19.15 - 20.15:

Studiespesialisering

Kl 19.15:

Rektor ønsker velkommen i kantina

Kl 19.30 - 20.15:

Klassemøter med kontaktlærere

 

Møter med faglærere utgår på grunn av smittevern. Rektors innledning legges ut på hjemmesiden i etterkant.  
 

Vel møtt!

Til toppen