Ny nettadresse!

Vi får ny nettadresse tirsdag 9. mars: viken.no/nesodden-vgs

Engelsk på NVGS!

Engelsk er et av verdens mest utbredte fremmedspråk og hos oss får du brukt det til fulle! Se et eksempel på hvordan en klasseromssituasjon i engelsk kan se ut! 

Engelsk brukes både som nasjonalspråk og som kommunikasjonsspråk mellom folk med ulike morsmål og ulik kulturbakgrunn. Programfaget engelsk består av tre programfag: internasjonal engelsk, samfunnsfaglig engelsk og engelskspråklig litteratur og kultur.

Ta kontakt med oss om du har spørsmål rundt innholdet i disse fagene, eller les om utdanningstilbudet under.

Studiespesialisering

Til toppen